FINAŁ 30 marca /sobota/ „Dzieci z netykietą w sieci”

Miejski konkurs tworzenie witryn internetowych, serwisów,

blogów i wideoblogów „DZIECI z netykietą W SIECI”
/XV edycja/ tytuł pracy: „Awangardowy Ja”

logoCELE PRZEGLĄDU:
– popularyzacja korzystania z internetu wśród uczniów szkoł podstawowych
i gimnazjalnych przez aktywny udział w tworzeniu własnej witryny internetowej,

– ukazywanie możliwości techniki komputerowej,

– poznanie zasad tworzenia stron internetowych z pomocą nauczyciela w części

warsztatowej imprezy,

– wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz ich integracja,

– doskonalenie warsztatu pracy,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,

– dostarczenie do organizatora konkursu /MDKnr1/ wypełnionej karty zgłoszenia

/ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, ostateczny termin

zgłoszenia 12 marca do godz.14.00/

– samodzielne wykonanie witryny internetowej w pracowni komputerowej MDK-1;

Więcej szczegółów w regulaminie >>dws2019_regulamin <<