Ewaluacja zewnętrzna.


Szanowni Państwo, drodzy Wychowankowie!

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy w dniach 28.02-14.03.2019r. zostanie przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie dwóch wymagań:

1.Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2.Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Badanie , które przeprowadzi zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy polegać będzie na zbieraniu i analizowaniu danych z różnych źródeł np. od rodziców, wychowanków, nauczycieli, dyrektora.

W związku z tym proszę wszystkich członków naszej społeczności o aktywne włączenie się w ten proces dostarczania informacji.

Piotr Skowroński

Dyrektor MDK-1