REKRUTACJA

Terminy rekrutacji

do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022:

  • złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach – do 13.08.2021
    deklaracja_kontynuacji_2021-2022
  • Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe – od 23.08 do 4.09.2021
  • Badanie uzdolnień kierunkowych – od 6.09 do 9.09.2021
  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 10.09.2021 godz 17.00
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych – 13.09.2021 godz. 15.00
  • Rekrutacja uzupełniająca – od 14.09.2021Jak w poprzednim roku szkolnym nowi kandydaci do udziału w zajęciach składają wniosek w formie elektronicznej pod adresem strony
    https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add

Zagwarantujcie sobie już teraz miejsce w grupie w nadchodzącym roku szkolnym.