Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

REKRUTACJA

Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2024/2025 już do pobrania

kontynuacja2024_2025


Terminy rekrutacji

do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2023/2024:

Do dnia 11 sierpnia br. możecie Państwo składać deklaracje o kontynuacji udziału w zajęciach w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2023/ 2024.

Deklaracja_kontynuacji


Nowi kandydaci wnioski o przyjęcie na zajęcia stałe do MDK-ów oraz Pałacu Młodzieży będą mogli złożyć od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 8 września 2023 r.
Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu naborowego „VULCAN”.

https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym harmonogramem rekrutacji do publicznych placówek oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 23/24 jak również z zasadami naboru.

Zagwarantujcie sobie już teraz miejsce w grupie w nadchodzącym roku szkolnym.