Rada Rodziców

Wpłaty

KONTO RADY RODZICÓW

BANK MILLENNIUM

54/1160/2202/0000/0004/7264/1741

w tytule przelewu prosimy o zamieszczenie następujących informacji:
imię i nazwisko wychowanka oraz nazwę koła zainteresowań
np. Jan Kowalski karate gr.I

Wykaz kół zainteresowań oraz odpłatności za uczestnictwo w zajęciach MDK-1