Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Otwarcie wystawy Pani Beaty Banach