Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Galeria MDK1

Galeria MDK zaprasza uczniów i nauczycieli na nieodpłatne lekcje wiedzy o sztuce i zwiedzanie wystaw w ciągu całego roku szkolnego.

Galeria MDK powstała w roku 2003 przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy. Głównym celem powstania galerii jest prezentacja dzieł plastyków profesjonalnych oraz osiągnięć młodych twórców kształcących się w szkołach i ogniskach artystycznych. Działalność galerii adresowana jest do młodych i starszych mieszkańców osiedla Kapuściska. Interesuje nas także systematyczna współpraca z nauczycielami wychowania plastycznego w okolicznych szkołach. Działalność naszą rozpoczeliśmy cyklem „Poznaj artystów naszego osiedla”.