Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Ognisko integracyjne rozpoczynające rok szkolny