Oświadczenie Rodziców/Opiekunów, procedury sanitarne.


Szanowni Rodzice, Opiekunowie oraz Wychowankowie.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy, które rozpoczną się dnia 1 czerwca 2020.
Informujemy, że placówka w czasie wznowionych zajęć, funkcjonować będzie w reżimie sanitarno- epidemiologicznym.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami zatwierdzonymi przez Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które obowiązywać będą w związku z epidemią COVID-19.

W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest wypełnienie i dostarczenie dokumentu
(OŚWIADCZENIA- informacja od rodzica)nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
Szczegóły dotyczące godzin w jakich odbywać się będą zajęcia przekaże Państwu nauczyciel.

Z poważaniem
Piotr Skowroński Dyrektor oraz Kadra Pedagogiczna MDK-1

Procedury
Zarządzenie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 6
załącznik 7