Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Dla dzieci

Tamagootchi i Mix

link

Origami i.

Są to zajęcia orgiami i . nie tylko dla dzieci w wieku 7 – 12, a nawet starszych. Dzięki nim dzieci ćwiczą małą motorykę (sprawność motoryczną ręki). Rozwijają kreatywność, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.

Zajęcia wokalne

Zajęcia te odbywają się w dwóch grupach. Grupa wokalna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 do 12 lat. Każdy może tu spróbować swoich sił w śpiewie a także rozwijać swoje umiejętności wokalne. Prowadzimy śpiew grupowy i solowy. Repertuar dobieramy zgodnie z preferencjami uczestników. Oferujemy wysokiej klasy sprzęt estradowy, dużą bazę nagrań, a przede wszystkim dobrą zabawę.

Koło Teatralne

Zajęcia teatralne w MDK1 kierowane są do dzieci ze szkoły podstawowej. Głównym założeniem koła teatralnego jest realizacja spektakli dla uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej ukazujących praktyczne umiejętności członków zespołu. Dokonuje się to poprzez rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności recytatorskich, literackich. Duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu poprzez ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, ruchowe itp. oraz wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych poprzez gry dramowe, krótkie inscenizacje, ćwiczenia zmysłów i koncentracji.

Sprawdzian na 5 zajęcia polonistyczne dla uczniów szkół podstawowych

Zajęcia polonistyczne dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej – SPRAWDZIAN NA 5! kierowane są do tych uczniów, którzy potrzebują usystematyzować wiedzę, powtórzyć wiadomości. Podczas spotkań nauczyciel pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie, dostrzegając i eliminując braki w wiadomościach i umiejętnościach. Szczególny nacisk kładzie się na doskonalenie form pisemnych oraz rozwiązywanie testów będących podstawą sprawdzianu w klasie szóstej. Efektem jest wyższy niż przewidywany wynik sprawdzianu. Możliwe jest też dostosowanie treści zajęć do aktualnych potrzeb danego dziecka (na przykład nadrobienie zaległości w wyniku nieobecności w szkole).

Zapraszam uczniów klas szóstych i piątych!

MODELARSTWO KARTONOWE

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 7- 15 lat. W czasie zajęć zdobywamy i kształtujemy zdolności manualne, konstruktorskie i estetyczne. Poziom wykonywanych prac dostosowany jest indywidualnie do możliwości uczestnika oraz jego osobistymi preferencjami.

Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu, aby zapewnić uczestnikom wystarczającą ilość czasu by realizować zarówno te proste jak i zaawansowane technicznie przedsięwzięcia.

ZAPRASZAMY!

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

To dobry sposób, aby dziecko:

  • rozwinęło swoje uzdolnienia muzyczne,
  • nauczyło się koncentracji uwagi, dyscypliny i systematyczności,
  • zyskało pewność siebie i satysfakcję ze zdobytych umiejętności

WSTĘPNY KURS GRY NIE WYMAGA POSIADANIA WŁASNEGO INSTRUMENTU

Nauczyciele prowadzący: Hanna Gąsiewski i Renata Mendlik

NAUKA GRY NA GITARZE

Zapraszamy dzieci i młodzież od 7 do 18 lat. Prowadzimy naukę gry na gitarze klasycznej i akustycznej. W programie m.in.: nauka nut, etiud i utworów klasycznych oraz współczesnych. Dla chętnych również nauka akompaniamentu do piosenek, różne techniki gry akordowej i fingerstyle. Nasi wychowankowie zajmują wysokie lokaty w przeglądach instrumentalnych oraz wokalno – instrumentalnych.

Zapraszam Piotr Gąsiewski

Język niemiecki

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela dyplomowanego posiadającego wieloletnie doświadczenie, egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzież klas podstawowych, gimnazjalnych i maturalnych. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe odbywające osobne zajęcia w różne dni tygodnia. Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu klasy podstawowej/gimnazjum/ liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz), program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi w informatorach gimnazjalnych/maturalnych.

NASZ PROGRAM PRZEWIDUJE:

Klasy podstawowe:
– poznanie języka niemieckiego poprzez zabawę
– wykorzystujemy różne formy ekspresji: teatralnej, plastycznej oraz muzycznej)

Klasy gimnazjalne oraz licealne:
– zajęcia prowadzone są tematyczne zgodnie ze standardami wymagań gimnazjalnych/maturalnych
– podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały z egzaminów
– słownictwo, które jest niezbędne na egzaminie
– przypomnienie zasad z gramatyki
– słuchanie ze zrozumieniem
– czytanie ze zrozumieniem
– konwersacje (ćwiczenie rozmów sterowanych), prezentacje krótkich scenek sytuacyjnych,
omawianie przykładowych ilustracji w języku obcym (przygotowanie do części ustnej egzaminu)
– pisanie różnych form wypowiedzi (krótkiej i dłuższej formy użytkowej)
– rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze
aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego/ maturalnego
z języka niemieckiego.
Chodzi o to, abyś przystępując do egzamin mógł fachowo wykorzystać wiedzę
utrwaloną podczas naszych zajęć.

Szachy

link