Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

REKRUTACJA 22/23

Terminy rekrutacji

do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022:

  • złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach – do 12.08.2022
    deklaracja o kontynuacji 22 – 23
  • Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe – od 22.08 do 3.09.2022
  • Badanie uzdolnień kierunkowych – od 5.09 do 7.09.2022
  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 8.09.2022 godz 17.00
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych – 9.09.2022 godz. 15.00
  • Rekrutacja uzupełniająca – od 12.09.2022 Jak w poprzednim roku szkolnym nowi kandydaci do udziału w zajęciach składają wniosek w formie elektronicznej pod adresem strony
    https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add

Zagwarantujcie sobie już teraz miejsce w grupie w nadchodzącym roku szkolnym.