Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

„Wiersze z uśmiechem”