Regulaminy

Regulamin Samorządu Młodzieży
kliknij, aby zapoznać się z regulaminem Samorządu Młodzieży regulamin_sm

Regulamin wycieczek
kliknij, aby zapoznać się z regulaminem wycieczek regulamin_wycieczek