Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Dla najmłodszych

ZAJĘCIA MUZYCZNO-TANECZNE ZESPOŁU „MELODYNKI”

Do udziału w zajęciach zapraszamy chłopców i dziewczynki w wieku 4-6 lat. W programie:

 • wiele tańców i zabaw rozwijających sprawność ruchową i współdziałanie w grupie, z zastosowaniem rekwizytów i instrumentów rozwijających percepcję słuchu, wzroku i ruchu (także dla dzieci nieśmiałych)
 • śpiewanie piosenek
 • granie na instrumentach perkusyjnych
 • aktywne słuchanie wybranych utworów z gatunku muzyki poważnej

Zajęcia odbywają się w środy i piątki .

ZAPRASZAMY

BALERINKI

To grupa taneczna dziewczynek w wieku od 3 do 7 lat. Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu prowadzone są przez dyplomowanego instruktora tańca. Razem uczymy się podstaw tańca klasycznego, towarzyskiego a także bawimy sięprzy najnowszych przebojach dla dzieci. Bierzemy udział w licznych pokazach i konkursach.

RYTMIKA

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które ukończyły 2,5 roku.Maluszki wspólnie bawią się przy muzyce, śpiewają i grają na  instrumentach, a także rozwijają koordynację i pamięć ruchową. Uczą się funkcjonować  w grupie i słuchać poleceń nauczyciela.

KLUB PRZEDSZKOLAKA

To jedna z form wychowania przedszkolnego, w której zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy oraz dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka.

Działania podejmowane w Klubie Przedszkolaka:

 • spotkania przy książce, czyli wspólne czytanie w Klubie Przedszkolaka
 • prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, tj. Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki
 • wycieczki i wyjścia, czyli poznawanie ciekawych miejsc
 • udział w konkursach
 • spotkania z interesującymi osobami.

JEŻELI TWOJE DZIECKO MA 3- 5 LAT przyprowadź je na zajęcia do KLUBU PRZEDSZKOLAKA:
zdobędzie nowe doświadczenia

 • nauczy się samodzielności
 • nawiąże kontakty z rówieśnikami
 • rozwinie umiejętności plastyczne, muzyczne i taneczne
 • rozwinie uzdolnienia oraz ukształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych
  sytuacjach i w dalszej edukacji

DANCEMANIA

Zespół taneczny dla dzieci powyżej 7 roku życia. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego instruktora tańca, dwa razy w tygodniu. Program zajęć obejmuje technikę tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego, a także podstawy tańca towarzyskiego i salsy. Poprzez prace i zabawę uczymy się nie tylko tańczyć, ale także współpracować w grupie.

Gimnastyka Malucha

skierowana jest do dzieci młodszych w wieku 3-5 lat. Zajęcia oparte są głównie na zabawach ruchowych dostosowanych do ich wieku: zabawy bieżne, zabawy rzutne, zabawy skoczne, zabawy na czworakach, zabawy orientacyjno – porządkowe, zabawy ze śpiewem.  Na zajęciach dzieci uczą się również przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia, stania itp. Zabawy ruchowe dzięki swemu bogactwu i różnorodności są niezastąpioną formą oddziaływania na dziecko pod każdym względem. Wpływają na jego wszechstronny rozwój. R. Trześniowski napisał: „…zabawy nic nie jest w stanie zastąpić ani wyręczyć, jest ona bowiem dopełnieniem życia, a nawet samym życiem, które bez zabawy stałoby się ubogie,  niepełne i nieciekawe”. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, który posiada również kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Tamagootchi mix

Tamagootchi mix

Nauka gry na keyboardzie

Naukę gry na keyboardzie proponujemy dla dzieci od 5 lat. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Rozwijają zdolności muzyczne dziecka, słuch muzyczny, a także poczucie rytmu. Mogą stanowić przygotowanie dziecka do egzaminu szkoły muzycznej.
Zajęcia prowadzone są między innymi wg teorii E. E. Gordona.