Rada Rodziców

Wpłaty

Wpłaty za zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 można dokonywać na rachunek bankowy :


Rada Rodziców przy MDK-1 Bydgoszcz

81 1320 1117 2043 5343 2000 0001


W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację za jakie zajęcia dokonywana jest wpłata.