VII Dziecięcy Przegląd Recytatorski „Wiersze, które lubię”


VII Dziecięcy Przegląd Recytatorski „Wiersze, które lubię” skierowany jest do dzieci 6 – letnich ( z  klasy „0”) oraz dzieci z klas I-III z bydgoskich szkół podstawowych. Zakłada on integrację środowisk edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wspólnej zabawie oraz działaniach  poprzez twórczą interpretację wierszy dla najmłodszych.

TERMIN PRZEGLĄDU:
23.11.2018r. (piątek) godz. 09.30

MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy,
ul. K.K. Baczyńskiego 3.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię wiersza i wysłać do 20.11.2018r. drogą mailową
( mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl ) lub na adres placówki.

Więcej szczegółów w regulaminie >>regulamin_VII_DPR<<
oraz w karcie zgłoszenia >>karta_VII_DPR<<