Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Informacja o organizacji pracy w okresie 27-30 XII

Uprzejmie informujemy, że w dniach między 27-30 grudnia (środa-sobota) zajęcia w kołach zainteresowań odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych.
Informacji na temat konkretnych zajęć, udzielają nauczyciele prowadzący poszczególne koła zainteresowań.

Od wtorku (2 stycznia) zajęcia dobywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem.