Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Wznowienie zajęć plastyki.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 listopada zostaną wznowione zajęcie plastyczne prowadzone przez Panią Joannę Grabowską /w zastępstwie p. W. Kohnke/.
Grupa I zajęcia odbywać się będą w środy 15:30-17:00 i w piątek 17:00-18:30
Grupa II zajęcia odbywać się będą w środy 17:00-18:30 i w piątek 15:30-17:00
Grupa III zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 17:00-18:30 i w soboty w godz. 11:00-12:30.
Zachęcamy do aktywnego udziału w zajęciach.