Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

„Dzieci z netykietą w sieci” – nowe wiadomości

Drodzy Uczestnicy konkursu!

W związku z przedłużającym się okresem zawieszenia zajęć dydaktycznych w naszej placówce zachęcamy do śledzenia dalszych informacji, dotyczących możliwości wznowienia pracy w ramach konkursu „Dzieci z netykietą w sieci”, które opublikujemy w kolejnych komunikatach

Jednocześnie informujemy, że cały czas możliwy jest kontakt z organizatorem konkursu poprzez aplikację Messenger lub fanpage http://www.facebook.com/mdk1bydgoszcz/
Zaglądajcie na naszą stronę internetową oraz fanpaga fb.

 

Miejski konkurs tworzenie witryn internetowych, serwisów, blogów i wideoblogów
„DZIECI
z netykietą W SIECI” /XVI edycja/ tytuł pracy: „Osobliwy Ja”

1. CELE PRZEGLĄDU:
– popularyzacja korzystania z internetu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez aktywny udział w tworzeniu własnej witryny internetowej,
– ukazywanie możliwości techniki komputerowej,
– poznanie zasad tworzenia stron internetowych z pomocą nauczyciela w części warsztatowej imprezy,
– wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz ich integracja,
– doskonalenie warsztatu pracy,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII,
– dostarczenie do organizatora konkursu /MDKnr1/ wypełnionej karty zgłoszenia
/ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, lista uczestników będzie codziennie aktualizowana na stronie www.mdk1.bydgoszcz.pl, ostateczny termin zgłoszenia 3 marca do godz.14.00/
– samodzielne wykonanie witryny internetowej w pracowni komputerowej MDK-1;

3. KRYTERIA OCENY:
– oryginalność pomysłu i estetyka wykonania,
– spójność treści z tematem,
– stopień wykorzystania warsztatu pracy,
wiedza zdobyta w oparciu o I etap konkursu,

4. KATEGORIE:
– uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
– uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej;

5. ORGANIZACJA KONKURSU:
Z chwilą wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszenia uczestnik spełniający warunki uczestnictwa zakwalifikowany zostaje do I etapu konkurs, który rozpocznie się dnia 3.03.2020 o godz. 16:00 w sali nr 9 MDKnr1.

I etap to kurs obsługi programu Share Point Designer do tworzenia stron www prowadzony przez autora przeglądu. Kurs obejmuje materiał podstawowej znajomości zasad tworzenia witryn dzięki czemu umożliwia udział w konkursie dzieci, które do tej pory nie posiadały umiejętności tworzenia witryn.
II etap to część warsztatowa – uczestnicy, w dogodnym dla siebie terminie /ustalonym podczas I etapu konkursu/ w dniach między 414 marca, będą samodzielnie tworzyć witrynę internetową w pracowni komputerowej MDKnr1. /całość dokonań wspierany będzie przez koordynatora projektu – nauczyciela/
III etap21 marca – ocena przygotowanych stron przez jury, wybranie najciekawszych prac i ich nagrodzenie podczas uroczystego finału o godz. 11:00.

Lista zgłoszonych do udziału w konkursie:

1. Karol Jaroch kat. IV-VI
2. Dawid Szmyd kat. VII-VIII
3. Szymon Peszek kat. VII-VIII
4. Adam Dąbrowski kat. IV-VI
5. Mateusz Kurowski kat. IV-VI
6. Maksymilian Kopeć kat. IV-VI
7. Kuba Pawłowski kat. IV-VI
8. Wiktor Tarbicki kat.VII-VIII
9. Franek Grabowski kat. VII-VIII
10. Antonii Karpowicz kat. IV-VI
11. Łukasz Nawrocki kat. IV-VI
12. Mikołaj Kamiński kat. IV-VI
13. Oskar Rapkiewicz kat. IV-VI
14. Miłosz Nowacki kat. IV-VI
15. Maja Kocieniewska kat. VII-VIII
16. Oliwia Boryń kat. VII-VIII
17. Kajetan Kamiński kat. IV-VI
18. Apolonia Rusowicz kat. IV-VI
19. Marek Szurpita kat. IV-VI
20. Bartosz Mądzielewski
21. Magda Molska kat. IV-VI
22. Zuzanna Bracikowska
23.Vladyslav Hryb kat. IV-VI
24. Maciej Zwierzyński kat. VII-VIII
25. Wiktor Jakubczak kat. IV-VI
26. Tomasz Grzenia kat. IV-VI
27. Norbert Gaczkowski kat. VII-VIII
28. Jakub Złotowicz kat. IV-VI
29. Sylwester Starczewski kat. VII-VIII
30. Hubert Hajnce kat. VII-VIII
31. Kornel Jasiński kat.
32. Weronika Królik kat. IV-VI
33. Sofia Bajg kat. VII-VIII

 

Więcej szczegółów w regulaminie i karcie zgłoszenia >>regulamin_dws2020<<