Lapbook przedłużamy termin do 4 grudnia!

Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

W związku z trwającą pandemią i realizowanym w szkołach nauczaniem zdalnym oraz licznymi prośbami uczniów i nauczycieli przedłużamy o tydzień termin przesyłania/dostarczania prac na konkurs.

Na prace i nagrania czekamy do 4 grudnia 2020.


KONKURS NA WYKONANIE KSIĄŻKI W FORMIE LAPBOOKA

„Bydgoszcz lub inne ciekawe miejsce w Polsce oraz na świecie”
„Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy
umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z
gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania,
wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o

przeróżnych kształtach i na karteczkach”.

CELE KONKURSU:
1. Poznanie walorów Bydgoszczy lub innych miejscowości w Polsce i na świecie.
2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy w formie lapbooka.

4. Wzbogacenie warsztatu plastycznego poprzez wykorzystanie nowych technik

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do MDK1, ul K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
do dnia 28 listopada 2020r. do godziny 12.00
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
Pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres e-mailowy Działu Organizacji
Imprez MDK1:

mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl

Więcej szczegółów w regulaminie REGULAMIN- LAPBOOK i karcie informacyjnej KARTA INFORMACYJNA LAPBOOK