Bydgoska Odsłona Literacka

XXI Bydgoska Odsłona Literacka
Tradycją naszej placówki stały się sceniczne prezentacje młodzieży.
Już po raz dwudziesty pierwszy zapraszamy twórczą młodzież, która chce przedstawić swoje literackie zainteresowania i sceniczne umiejętności.
Poszerzenie wiedzy literackiej oraz rozwój umiejętności interpretacji tekstów literackich to cele naszych spotkań, dlatego zachęcamy uczestników do twórczych poszukiwań i prezentacji ciekawych interpretacji.
W tym roku forma spotkania ulega modyfikacji. Przed przystąpieniem do konkursu proponujemy wszystkim uczestnikom warsztaty. Stworzy to możliwość dopracowania warsztatowego wybranych tekstów pod kierunkiem profesjonalistów z dziedziny teatru.
W tej edycji zapraszamy do prezentacji prozy Olgi Tokarczuk oraz wybranego przez siebie wiersza dowolnego autora.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Warsztaty odbędą się 17 kwietnia( piątek) 2020 o godz. 16.00 w MDK nr 1 w Bydgoszczy Konkurs zostanie przeprowadzony 25 kwietnia( sobota) 2020
o godz. 9.30 w MDK nr 1 w Bydgoszczy , ul. K.K.Baczyńskiego 3.

Karty zgłoszeń wraz z kserokopią tekstów prosimy nadsyłać do 6 kwietnia na adres :
MDK nr 1 ul. K. K. Baczyńskiego 3
85 – 805 Bydgoszcz
tel : 52-375-53-49/fax 52- 345-06-28
Więcej informacji w regulaminie >>regulamin_odslona2020<< oraz karcie zgłoszenia >>karta_odslona2020<<