XVII Turniej Szachowy TALENTY 2017

XVII Turniej Szachowy ?TALENTY 2017?
Bydgoszcz, 28.05.2017 r.
1.Cel turnieju.
Popularyzacja ?Królewskiej Gry? wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja środowiska
szachowego w mieście i regionie.
Wymiana doświadczeń organizacyjnych z ośrodkami i organizacjami szachowymi w województwie.
2. Organizator.
Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy i UKS MDK-1 Hetman
Bydgoszcz. Kierownikiem turnieju jest Mariusz Stoppel.
3. Termin i miejsce.
28.05.2017 r. w Bydgoszczy ul. K.K. Baczyńskiego 3 (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1).
4. Uczestnictwo.
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach:
A ? dla zawodników od lat 15 (rocznik 2002 i starsi) oraz seniorów z ograniczeniem do 40 zawodników,
zgłoszony do FIDE
B ? dla zawodników do lat 14 (rocznik 2003 i młodsi)
C ? dla zawodników do lat 10 (rocznik 2007 i młodsi)
Wpisowe do turnieju płatne na miejscu:
Seniorzy ? 25 zł.
Juniorzy ?15 zł
Dla osób, które chcą rachunek, wpłaty do 25.05 na konto:
Rachunek Dochodów Oświatowych MDK nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 29 1240 6452 1111 0010 4795 2743
(Faktura za wpisowe może być wystawiona tylko na podmiot wpłacający należność)
5. System rozgrywek i tempo gry.
Grupa A-system szwajcarski na dystansie 9 rund w tempie 10 min + 3sec/ruch
Grupy B i C grają systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut na zawodnika
6. Ocena wyników.
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości
o zajętych miejscach decyduje kolejno:
a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw
d) progres
7. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail uks@mdk1.bydgoszcz.pl
lub przez serwisy turniejowe na www.chessarbiter.com w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2017.
Zgłoszenia w dzień turnieju będą przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.
8. Sędziowanie.
Zawody prowadzić będzie sędzia klasy państwowej Mariusz Stoppel.
Sędziami asystentami będą Mariusz Mazalon i Piotr Szybowicz.
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE .
Na sali turniejowej obowiązuje bezwzględnie zakaz używania telefonów komórkowych i rozmów
podczas trwania rundy, dla zawodników ? pod rygorem przegrania partii, dla rodziców (opiekunów) ?
pod rygorem zakazu wstępu do końca rundy, względnie całego turnieju.
9. Nagrody.
Zwycięzcy grup otrzymają puchary. Dla pierwszych pięciu zawodników z każdej grupy dyplom.
Pierwszych trzech zawodników z Turnieju A otrzyma nagrody finansowe, a za miejsca od 4-10 nagrody
rzeczowe.
Pierwszych 10 zawodników z Turnieju B i C otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Przewiduje się prowadzenie klasyfikacji do 8, 12, 16 i 18 lat i uhonorowanie zawodników
nienagrodzonych w generalnej punktacji drobnymi upominkami.
10. Inne.
Organizator zapewnia sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub
opiekunowie.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie
zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach
elektronicznych (internet).
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 09:40 w niedzielę 28 maja.
W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.
Program turnieju
09:15-09.40 ? weryfikacja zgłoszeń
10:00 ? uroczyste rozpoczęcie turnieju
10:10 ? I runda
15:00 ? zakończenie turnieju