Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Bydgoskie Półkolonie z MDK1

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 zaprasza do udziału w BYDGOSKICH PÓŁKOLONIACH

ZASADY NABORU:

Zgłoszenia w formie elektronicznej odbywać się będą w terminie od 13 maja 2024 r. od godz. 8.00 do 19 maja 2024 r. do godz. 16:00. pod adresem:

https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią rodzeństwa – jeżeli jedno z dzieci stanowiących rodzeństwo zakwalifikuje się na półkolonie do danej szkoły(placówki), pozostałe dzieci tego rodzeństwa zgłoszone na dalszych pozycjach zostaną również zakwalifikowane w pierwszej kolejności.

WAŻNE INFORMACJE:

Półkolonie organizowane są dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych do 13 roku życia.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie legitymacji szkolnej wystawionej przez bydgoską szkołę podstawową.
W ramach „Bydgoskich półkolonii 2024” uczestnik może być zgłoszony na jeden turnus.
Po dokonaniu rejestracji dziecka w programie naborowym nie będzie możliwe dokonanie zmian w zakresie wprowadzonych danych.

Półkolonie finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy oraz wpłat rodziców. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wpłaty w wysokości 280 zł za tygodniowy turnus oraz wyposażenia dziecka w Bydgoską Kartę Miejską uprawniającą do przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

Opieka w ramach półkolonii zapewniona jest w godzinach 7.30 – 15.30. Uczestnik w czasie pobytu otrzymuje drugie śniadanie oraz obiad.

DOKUMENTY do pobrania:
karta_kwalifikacyjna-2
oswiadczenia_rodzica_PM_MDK
Zalacznik_1A__Informacja_o_terminach_i_miejscach_polkolonii_dzielnicami
zasady_naboru_do_Bydgoskie_polkolonie_2024