Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

X Dziecięcy Przegląd Recytatorski „Lubimy wiersze z morałem”

Dziecięcy Przegląd Recytatorski „Lubimy wiersze z morałem” skierowany
jest do dzieci przedszkolnych (6 – letnich) oraz dzieci z klas 0 i I-III szkół
podstawowych z Bydgoszczy i okolic. Zakłada on integrację środowisk edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wspólnej zabawie oraz działaniach poprzez
twórczą interpretację wierszy dla najmłodszych.
Regulamin X Przegląd Recytatorski