Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Półkolonie z MDK1. Brak miejsc.

Informujemy, że zapisy na Półkolonie z MDK1 zostały zakończone!

 


Dokumenty PÓŁKOLONIE ZIMOWE Z MDK1
1. Karta kwalifikacyjna  karta-kwalifikacyjna

2. Regulamin ZAŁĄCZNIK NR 1 Regulamin uczestnika półkolonii
3. Oświadczenie o znajomości regulaminu ZAŁĄCZNIK NR 2 Oswiadczenie o znajomości regulaminów
4. Upoważnienie o odbiorze dziecka ZAŁĄCZNIK NR 3 Upoważnienie do odbioru dziecka
5. Upoważnienie o samodzielnym powrocie ZAŁĄCZNIK NR 4 Zgoda na samodzielny powrót