XX Amatorski Przegląd Gitarowy – lista laureatów

XXAPG
Publikujemy listę laureatów XX Amatorskiego Przeglądu Gitarowego.

W kategorii „solo do lat 14”

I miejsce ex. –  Nina Momprive
I miejsce ex.- Mikołaj Cerek
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Adam Macko

w kategorii „solo od 14 do 19 lat”

I miejsce – Jan Maciejewski
II miejsce – Rozalia Grygiel
III miejsce ex.- Justyna Syrytczyk
III miejsce ex.- Juliusz Szychowski

w kategorii „zespoły do lat 14”

I miejsce  – Minka Duo
II miejsce duet: Bartosz Chełmiński   Krzysztof Walkowski

w kategorii „zespoły od 14 do 19 lat”

I miejsce –  Zespół Niewystrojeni
II miejsce –  Zespół Gitary z piątki
III miejsce – Kwartet gitarowy 3+1

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom gratulujemy!


CELE IMPREZY
–   popularyzacja muzyki gitarowej
– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
– promocja wykonawców oraz nowego repertuaru
– popularyzacja klasycznej muzyki gitarowej w środowisku dzieci i młodzieży

UCZESTNICY
Soliści i zespoły gitarowe w kategoriach wiekowych
do lat 14
od lat 14 do 19
w przeglądzie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
13 maja 2017
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR  1 W BYDGOSZCZY
Początek imprezy godz. 10:00

WARUNKI UCZESTNICTWA
–  uczestnicy przygotowują dwa utwory instrumentalne
–  zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przysłanie
–  zgłoszenia zawierającego dane o wykonawcy (imię,
–  nazwisko, wiek, miejsce nauki gry na gitarze, tytuły
–  utworów i nazwiska kompozytorów,

Dla uczestników konkursu oraz osób zainteresowanych przewidziane są warsztaty gitarowe.

Więcej informacji w regulaminie i karcie uczestnictwa   regulamin_karta_XXAPG