I Otwarty Turniej Szachowy „MDK-1 CUP”

Zapraszamy do udziału w I Otwartym Turnieju Szachowym „MDK-1 CUP”.

Regulamin turnieju
1. Cel
– umożliwienie młodym zawodnikom zdobycia i podwyższenia rankingu FlDE,
– popularyzacja szachów w mieście i regionie,
– integracja bydgoskiego środowiska szachowego,
– wymiana doświadczeń organizacyjnych i sportowych.

2. Organizator.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy
www.mdk1.bydgoszcz.pl

3. Partnerzy:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz
UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz

4. Termin i miejsce
Termin: 12-13.11.2016 r.
Miejsce: MDK-1 przy ul. Baczyńskiego 3 w Bydgoszczy
Terminarz:
12.11.2016 r.
8.30-odprawa techniczna
8.50-uroczyste otwarcie turnieju
9:00 runda I
12:30 runda II
16:00 runda III
13.11.2016 r.
9:00 runda IV
12:30 runda V
16.00 zakończenie turnieju

5. System i tempo gry
Turnieje rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej będzie zgłoszony do FIDE.
Sędzia główny turnieju: Mariusz Stoppel
Kontakt: mariusz.stoppel@gmail.com

6. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni juniorzy i seniorzy.
Wpisowe wynosi 35 zł – senior, 20 zł -junior.
Wpłata wpisowego gotówką na odprawie technicznej.

7. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane jest wyłącznie drogą mailową najpóźniej do dnia 8 listopada
na uks@mdk1.bydgoszcz.pl lub za pośrednictwem serwisu turniejowego na www.chessarbiter.com .
Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc na sali turniejowej.

8. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
-wartościowanie Bucholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
-wartościowanie wszystkich rezultatów,
-liczba zwycięstw,
-progres.

9. Nagrody
I, II i III miejsce ? puchar oraz nagroda rzeczowa
Miejsca V-X: nagrody rzeczowe
Dodatkowo:
Najlepsza kobieta: puchar + nagroda rzeczowa
Najlepszy junior do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18: puchar + nagroda rzeczowa

10. Ustalenia końcowe
Sprzęt szachowy zapewnia organizator
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników
do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
Opiekę wychowawczą nad juniorami sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.Udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji turnieju w mediach i internecie
bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.

Więcej informacji w serwisie turniejowym >>serwis turniejowy<<