Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

„Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody !” KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI


„Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody !”
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Poznajemy piękno, historię i mieszkańców pomników przyrody oraz słuchamy, co dziś chcą nam powiedzieć.
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do odkrycia bydgoskich pomników przyrody
ożywionej i nieożywionej. Chcemy w ten sposób dostrzec ich walory estetyczne i piękno
w przestrzeni miejskiej. Zadaniem dzieci jest poznanie historii danego pomnika przyrody oraz roli, jaką odgrywa w środowisku (siedlisko dla innych gatunków, baza pokarmowa, oddziaływanie na glebę oraz mikroklimat itp.). Istotne jest odkrycie przez uczestników konkursu, że pomniki przyrody są ważne dla człowieka i dlatego chcemy je chronić.
Warto dbać o pomniki przyrody naszego miasta i chronić je dla kolejnych pokoleń!
Wyraźcie swój zachwyt i troskę o lepszy świat w formie plastycznej bądź literackiej.

Więcej w regulaminie >>REGULAMIN konkurs plastyczno-literacki MDK1.<<