Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również  na  na stronę  https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/wakacje-w-miescie-rozpoczynamy-zapisy-na-bydgos/ , na której podane są wszystkie informacje oraz link do naboru na półkolonie.

Wyciąg z zasad naboru do programu ,,Bydgoskie półkolonie”- 2023

Organizatorami wypoczynku w ramach projektu „Bydgoskie półkolonie 2023” jest m.in. MDK nr 1.
Półkolonie realizowane są w placówkach oświatowych, w okresie wakacji letnich, w ramach tygodniowych turnusów trwających od poniedziałku do piątku w miejscach i terminach określonych.
Opieka w ramach półkolonii zapewniona jest w godzinach 7.30 – 15.30. Uczestnik w czasie pobytu otrzymuje drugie śniadanie i obiad.
Półkolonie organizowane są dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych do 13 roku życia.
W ramach „Bydgoskich półkolonii 2023” uczestnik może skorzystać maksymalnie z dwóch turnusów. Warunkiem uczestnictwa jest legitymacja szkolna wystawiona przez bydgoską szkołę
podstawową.
Uwaga:
Półkolonie finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia kosztów wyżywienia w wysokości 150 zł za tygodniowy turnus oraz wyposażenia dziecka w Bydgoską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest rejestracja elektroniczna.
Dostęp do st
rony naborowej:
https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie/News.
Zgłoszenia elektronicznego należy dokonać w terminie: od 29 maja 2023r. godz. 10.00 do 04 czerwca 2023 r. godz. 23.59. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność
zgłoszeń. Grupa zostanie utworzona w przypadku dokonania pełnego naboru do grupy.
O wstępnym zakwalifikowaniu na półkolonie rodzice / opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w dniu 06 czerwca 2023.

 Dokumenty do pobrania
>>zasady naboru<<
>>załącznik do zasad naboru – terminy i miejsca<<
>>karta kwalifikacyjna<<
>>oświadczenia rodzica PM MDK<<
>>UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA<<
>>Regulamin uczestnika półkolonii 2023<<
>>OŚWIADCZENIE RODZICA O SAMODZIELNYM POWROCIE<<