Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Miejski konkurs tworzenie witryn internetowych, serwisów,

blogów i wideoblogów „DZIECI z netykietą W SIECI”
/X
VII edycja/ tytuł pracy: „Nieszablonowy Ja”


1. CELE PRZEGLĄDU:

– popularyzacja korzystania z internetu wśród uczniów szkół podstawowych
przez aktywny udział w tworzeniu własnej witryny internetowej,

– ukazywanie możliwości techniki komputerowej,

– poznanie zasad tworzenia stron internetowych z pomocą nauczyciela w części

warsztatowej imprezy,

– wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz ich integracja,

– doskonalenie warsztatu pracy,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
– dostarczenie do organizatora konkursu /MDKnr1/ wypełnionej karty zgłoszenia
/ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, ostateczny termin zgłoszenia 18 października do godz.14.00/
Zgłoszenia można dostarczać do sali 7 lub sekretariatu placówki od wtorku – piątku w godz. 8:00-18:30 w sobotę w godz. 8:00-12:00 .
– samodzielne wykonanie witryny internetowej w pracowni komputerowej MDK-1;

Więcej szczegółów w regulaminie i karcie zgłoszenia >>regulamin DWS 2022<<