Informacja o naborze.

Uprzejmie informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy zgłosili wnioski o uczestnictwo w zajęciach stałych oraz dopełnili obowiązku dostarczenia podpisanego wniosku lub podpisali go przy użyciu podpisu elektronicznego zostali przyjęci.

Informujemy również , że od 12 września rozpocznie się nabór uzupełniający do kół zainteresowań.