Onko-Mikołaje finał akcji


Serdecznie dziękujemy 💗wszystkim tym, którzy wsparli akcję „ONKO-MIKOŁAJE”. Zebrane dary przekazane zostały do siedziby Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom skąd powędrują do dzieci z Bydgoskiej Onkologii oraz Domów Dziecka w Bydgoszczy i Grudziądzu.