XXIV Muzyczna Jesień – zmiana terminu

Uwaga zmiana terminu Muzycznej Jesieni!

XXIV Muzyczna Jesień w tym roku będzie miała formułę on-line, natomiast na finał zapraszamy wybranych finalistów.

Odbędzie się on w dniu 10 grudnia 2021 o godzinie 10.00 w naszej placówce – MDK1 przy ulicy Baczyńskiego 3.


SZANOWNI UCZESTNICY, NAUCZYCIELE !

Spotykamy się już po raz 24. W szybko zmieniającej się rzeczywistości staramy się odnaleźć złoty środek, który pozwoli dzieciom na pokazanie swoich talentów, pomimo trudności związanych z organizacją życia w epidemii. Proponujemy, by tegoroczne występy (soliści , duety, zespoły, taniec) zostały przez Państwa nagrane i przesłane do nas w sposób elektroniczny. Obrady jury odbędą się w wyznaczonym czasie, a o wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagród poinformujemy później. Jednakże jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli chcielibyśmy się z Państwem spotkać osobiście w  naszej placówce w dniach 25-26 listopada br. Decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie listopada, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.
Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury nr1
ul. K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
tel./52/3755349,fax./52/3450628
www.mdk1.bydgoszcz.pl
e-mail:muzyczna_online@wp.pl
Renata Prugar tel.792778097
ADRESACI KONKURSU: Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Więcej w regulaminie i karcie zgłoszenia >>XXIV MUZYCZNA JESIEŃ<<