Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy dostarczyli wnioski o kontynuacji do dnia 13.08.2021 r. do Młodzieżowego Domu Kultury nr1 otrzymali status kandydatów ZAKWALIFIKOWANY.
Ponadto wszyscy, którzy dokonali procedury zgłaszania kandydatów przez system Vulcan i jednocześnie dostarczyli do MDK-1 wygenerowany w systemie podpisany wniosek kandydata do dnia 4.09.2021r. otrzymali status ZAKWALIFIKOWANY.

Status NIEZAKWALIFIKOWANI otrzymali natomiast kandydaci, którzy dokonali zgłoszenia kandydata przez system rekrutacyjny Vulcan, ale nie dostarczyli podpisanego wniosku do Młodzieżowego Domu Kultury nr1.