Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Rekrutacja

Terminy rekrutacji

do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2021/2022: