VIII Dziecięcy Przegląd Recytatorski

VIII Dziecięcy Przegląd RecytatorskiWiersze z uśmiechem

skierowany jest do dzieci 6 – letnich ( z klasy „0”) oraz dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic. Zakłada on integrację środowisk edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wspólnej zabawie oraz działaniach poprzez twórczą interpretację wierszy dla najmłodszych.

TERMIN PRZEGLĄDU:
22.10.2019r. (WTOREK) godz. 10.00

MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy,
ul. K.K. Baczyńskiego 3.

Więcej szczegółów w regulaminie VIII Dziecięcego Przeglądu Recytatorskiego >>regulamin_VIII_DPR<< oraz karcie zgłoszenia >>karta_VIII_DPR<<