XVII PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH „SCENKA 2019”

   
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XVII PRZEGLĄDZIE TEATRÓW DZIECIĘCYCH „SCENKA 2019”

SCENKA1. CELE PRZEGLĄDU:
• prezentacja dokonań artystycznych
• konfrontacje zespołów teatralnych i wymiana doświadczeń
• stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań twórczych

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• w przeglądzie mogą wziąć udział grupy dzieci ze  szkół podstawowych
• zespoły prezentują małe formy teatralne np. teatr poezji, kabaret, mała forma dramatyczna, musical i inne ( z       wyjątkiem teatru lalek )
• czas prezentacji nie może przekroczyć 20 min.
• grupy nie powinny liczyć więcej niż 20 uczestników,
• warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszenia do  5 kwietnia 2019r. (adres i telefon placówki       delegującej, nazwisko opiekuna, liczba uczestników)

Przegląd odbędzie się 12 kwietnia (piątek) o godz. 9.30  w MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów odbędzie się po obejrzeniu wszystkich przedstawień dnia 12 kwietnia 2019r.

3. Przegląd ma charakter konkursowy. Jury wyłoni najlepsze zespoły w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII
według kryteriów:
– wykorzystanie naturalności dziecka,
– aktywny udział wszystkich aktorów,
– ciekawa forma,
– dobór tekstu,
– kostiumy, scenografia
– ogólne wrażenie artystyczne
Zapraszamy wszystkich do pokazania efektów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców!

Więcej szczegółów w regulaminie i karcie zgłoszenia >>regulamin_scenka2019<<
>>karta_scenka2019<<