XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych SCENKA 2018

XVI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH SCENKA 2018

  1. CELE PRZEGLĄDU:
  • prezentacja dokonań artystycznych
  • konfrontacje zespołów teatralnych i wymiana doświadczeń
  • stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań twórczych
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • w przeglądzie mogą wziąć udział grupy dzieci ze szkół podstawowych
  • zespoły prezentują małe formy teatralne np. teatr poezji, kabaret, mała forma dramatyczna, musical i inne ( z wyjątkiem teatru lalek )
  • czas prezentacji nie może 20 min.
  • grupy nie powinny liczyć więcej niż 20 uczestników
  • warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszenia do 5 kwietnia 2018r. (adres i telefon placówki delegującej, nazwisko opiekuna, liczba uczestników)

Przegląd odbędzie się 11 kwietnia (środa) o godz. 9.30 w MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów odbędzie się po obejrzeniu wszystkich przedstawień dnia 11 kwietnia 2018r.

3. Przegląd ma charakter konkursowy. Jury wyłoni najlepsze zespoły w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VII

Więcej szczegółów w regulaminie >>regulamin_SCENKA2018<<