Puchar Polski Przedszkolaków w Warcabach Klasycznych

PUCHAR POLSKI PRZEDSZKOLAKÓW W W WARCABACH KLASYCZNYCH (64)
26 LISTOPADA 2017 – MDK 1 BYDGOSZCZ

I Puchar Polski Przedszkolaków (2011 i młodsi)

Regulamin ? Komunikat Organizacyjny
I. Organizatorzy

Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego organizatorami turnieju są:
– Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy;
– Klub Warcabowy MDK 1 Bydgoszcz;
– Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera w Bydgoszcz;
– Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy.

 1. Termin i miejsce
  26 listopada 2017 (niedziela)
  MDK 1 Bydgoszcz, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz
  09:00 otwarcie recepcji zawodów
  09:45 sprawdzenie listy uczestników
  10:00 rozpoczęcie turnieju

III. Puchar Polski
W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w kategoriach:
Dziewczynek:
a) Juniorek do lat 6 (rocznik 2011);
b) Juniorek do lat 5 (rocznik 2012 i młodsze)
Chłopców:
a) Juniorów do lat 6 (rocznik 2011);
b) Juniorów do lat 5 (rocznik 2012 i młodsi);
Osobna klasyfikacja drużynowa chłopców i dziewczynek. Do klasyfikacji drużynowej
zaliczane będą 3 najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników danego
klubu/placówki/szkoły. Przewiduje się odrębną klasyfikację dla najlepszych zawodników
z województwa kujawsko-pomorskiego.

 1. Warunki uczestnictwa
  Warunkiem dopuszczenia zawodników do gry w mistrzostwach jest dokonanie w terminie
  zgłoszeń i opłat oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nie jest konieczne posiadanie licencji
  PZWarc na uprawianie dyscypliny warcaby. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z
  akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom i regulaminom
  obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym.
 2. Koszty uczestnictwa
  Opłata startowa do turnieju wynosi 20 zł od zawodnika;
  Opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodników z klubów posiadających zaległości
  finansowe wobec PZWarc.
 3. Informacje techniczne
  a. Turnieje zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim klasycznym na dystansie 7
  rund lub systemem kołowym w zależności od ilości uczestników.
  b. Tempo gry: 15 minut na zawodnika;
  c. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.
  Polski Związek Warcabowy ? Puchar Polski Przedszkolaków w warcabach 64-polowych (Bydgoszcz, 2017)

VII. Nagrody

Medale i puchary dla trzech najlepszych zawodników i drużyn w każdej z kategorii
indywidualnej i drużynowej;
Medale i dyplomy pamiątkowe dla każdego uczestnika;
Nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika.

VIII. Zgłoszenia
Zgłoszenie zawodników należy przesyłać w terminie do 24 listopada na adres
pszybowicz@o2.pl z kopią do (biuro@warcaby.pl). W zgłoszeniu należy podać datę urodzenia,
kategorię warcabową oraz nazwę klubu lub miejscowości.

 1. Dyrektor turnieju
  Dyrektorem turnieju jest kol. Piotr Szybowicz tel. 667 222 886, email: pszybowicz@o2.pl.
 2. Uwagi końcowe
  Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie
  odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników;
  Za wydanie nagród, wystawianie faktur dla klubów i inne rozliczenia finansowe odpowiada
  Dyrektor Turnieju;
  Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani
  są do noszenia strojów sportowych swojego klubu;
  Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją
  bez prawa do jakichkolwiek roszczeń;
  Za obsługę finansową (rachunki, przelewy dla podwykonawców i klubów) odpowiada klub
  MDK 1 Bydgoszcz. Osobą do kontaktu w tych sprawach jest Dyrektor Turnieju;
  Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie później
  niż do 20 października 2017;
  W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej
  interpretacji regulaminu.
  Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!
  Szczegóły na stronie http://zs26.pl/warcabowa/Komunikat_MP_Przedszkolaki_MDK1_2017.html