XX Bydgoska Odsłona Literacka


XX Bydgoska Odsłona Literacka

XX_BOL
Już po raz dwudziesty zapraszamy twórczą młodzież, która chce przedstawić swoje literackie zainteresowania i sceniczne umiejętności.
Poszerzenie wiedzy literackiej to jeden z głównych celów naszych spotkań, dlatego zachęcamy uczestników do twórczych poszukiwań i prezentacji ciekawych interpretacji.
Z okazji jubileuszu zachęcamy do prezentacji własnych zainteresowań literackich. Proponujemy wybór tekstów, które są bliskie uczuciom młodego pokolenia, pokazują ich dylematy, przemyślenia , poszukiwania czy refleksje o świecie.

Więcej szczegółów w regulaminie >>Odslona2017_licea_regulamin<<
Więcej szczegółów w regulaminie >>Odslona2017_regulamin_gimnazjum<<
Karta uczestnictwa >>karta_odslona2017<<