Organizacja pracy w dniach świątecznych.

Informacja o organizacji pracy w okresie świąt oraz na początku roku kalendarzowego.

24, 25 oraz 26 grudniadniami wolnymi
W dniach od 27-31 grudnia placówka działać będzie w godzinach od 9:00-15:00.
Informacji o poszczególnych zajęciach udzielają konkretni nauczyciele.

Od 3 stycznia /wtorek/ plany pracy pozostają bez zmian.
Wyjątek stanowić będzie 6 stycznia – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.