X edycja konkursu „Śpiewam i…”


Drodzy Nauczyciele muzyki, tańca, plastyki, wychowania fizycznego, nauczania zintegrowanego.

Sztuka potrzebna jest ludziom, gdyż przez nią i w niej tworzą swój własny świat wzruszeń
i przeżyć wzbogacających życie. Wyostrza ona wrażliwość, rozwija wyobraźnię i inteligencję, uczy samodzielności myślenia, zaspokaja potrzebę ekspresji.
Integracja muzyki z innymi dziedzinami sztuki zespala procesy emocjonalne, poznawcze
i motoryczne, przez to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Wielość  form artystycznych sprzyja rozwojowi mózgu w okresie młodości, im bardziej dziecko jest stymulowane, tym bardziej rozwija się mózg, co przekłada się na różne dziedziny życia, także pozaartystyczne.

Zachęcam Państwa do udziału w konkursie, a przede wszystkim do inspirowania swoich uczniów do podejmowania prób w zakresie integracji  własnej działalności artystycznej. Proszę nauczycieli, którzy w swej pracy nie zajmują się nauką śpiewu, o zaproponowanie swoim wychowankom przygotowania prezentacji i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji oraz szczegółów w regulaminie >>Spiewam_i_regulamin<<