Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

XII Prezentacje muzyczne – lista laureatów.

Listę laureatów XII Prezentacji muzycznych

w kategorii:  klasy II-III
I miejsce zajęła Laura Bukalska
II miejsce zajęła Aleksandra Cybulska
III miejsce zajęła Ewa Gutkowska
wyróżnienie otrzymały: Łucja Szymańska i Kalina Bernacka

w kategorii: klasy IV-VI
I miejsce zajęła Marta Kaczmarek
II miejsce zajęła Marta Behrendt
III miejsce zajął Bartosz Preus
wyróżnienie otrzymała: Julia Dytrych

w kategorii szkoły gimnazjalne
I miejsce zajęła Nastazja Bielicka
II miejsce zajęła Paulina Kotarska
III miejsce zajęła Dominika Dyngosz

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!