Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

VII Konkurs Literacki