Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Tydzień promocji zdrowia.