Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Prezentacje muzyczne.