Otwarcie wystawy Zbigniewa Wypijewskiego ?Moje malowanie?