Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Otwarcie wystawy Zbigniewa Wypijewskiego ?Moje malowanie?