Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Konkurs „Śpiewam i …”