Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Warsztaty – Miejski konkursu tworzenia witryn „DZIECI W SIECI”