MDKnr1
  aktualności nasza oferta kalendarz imprez foto galeria kontakt  
   
JĘZYK NIEMIECKI


 

 

 

 

 


 Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela dyplomowanego posiadającego
wieloletnie doświadczenie, egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzież klas podstawowych,
gimnazjalnych i maturalnych. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe odbywające
osobne zajęcia w różne dni tygodnia. Na zajęciach będziemy powtarzać materiał
programowy z zakresu klasy podstawowej/gimnazjum/ liceum ogólnokształcącego,
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz)
- program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi
w informatorach gimnazjalnych/maturalnych.


NASZ PROGRAM PRZEWIDUJE:

Klasy podstawowe:
- poznanie języka niemieckiego poprzez zabawę
- wykorzystujemy różne formy ekspresji: teatralnej, plastycznej oraz muzycznej)

Klasy gimnazjalne oraz licealne:
- zajęcia prowadzone są tematyczne zgodnie ze standardami wymagań gimnazjalnych/maturalnych
- podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały z egzaminów
- słownictwo, które jest niezbędne na egzaminie
- przypomnienie zasad z gramatyki
- słuchanie ze zrozumieniem
- czytanie ze zrozumieniem
- konwersacje (ćwiczenie rozmów sterowanych), prezentacje krótkich scenek sytuacyjnych,
omawianie przykładowych ilustracji w języku obcym (przygotowanie do części ustnej egzaminu)
- pisanie różnych form wypowiedzi (krótkiej i dłuższej formy użytkowej)
- rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze
aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego/ maturalnego
z języka niemieckiego.
Chodzi o to, abyś przystępując do egzamin mógł fachowo wykorzystać wiedzę
utrwaloną podczas naszych zajęć
.